Zelfbeoordeling.nl is onderdeel van TesQ b.v.

TesQ b.v. is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het ontwikkelen en implementeren van digitale testen als hulpmiddel voor organisaties en de mensen die daar werken en voor mensen die belangstelling hebben daar te gaan werken.

De uitkomsten van de testen geven inzicht in iemands gedragsvoorkeuren en in hoeverre die aansluiten bij de verwachtingen van de werkomgeving en/of de functievereisten.

Elke test is gebaseerd op een achttal gedragsrollen die door iemand meer of minder duidelijk worden ingevuld. Onderscheid wordt gemaakt tussen managementgedragsrollen en uitvoeringsgedragsrollen. Managementgedrag betreft de wijze waarop een leidinggevende invloed uitoefent en persoonlijke competenties inzet, om via anderen een resultaat te bereiken.

Uitvoeringsgedrag heeft te maken met de wijze waarop iemand zelf invulling geeft aan de uitvoering van een taak, zonder deze te kunnen of willen delegeren.

In algemene zin voorspelt het assessment iemands gedrag in relatie tot het te bereiken doel.

De uitkomst van het assessment maakt het mogelijk voorspellingen te doen over de mate waarin iemand succesvol zal zijn in een organisatie en de daar te vervullen functie.

Voor het vaststellen van gedragsprofielen heeft TesQ b.v. vier testen beschikbaar, die via internet of intranet kunnen worden afgenomen.

Zelfbeoordeling.nl©

is een digitaal selfassessment tool om gedragsprofielen samen te stellen.

Onze opdrachtgevers zetten dit instrument in als onderdeel van een selectieprocedure bij leidinggevende functies en bij professionals (senior stafspecialisten, inkopers, salessspecialisten, etc.) . Ook wordt het gebruikt als hulpmiddel bij het samenstellen van persoonlijke ontwikkelplannen. Dit gebeurt in het kader van bijvoorbeeld een individueel coachingstraject, of als onderdeel van een management development programma.

Werkwijze:

In overleg met onze opdrachtgevers wordt een wensprofiel samengesteld van een functie.
Vervolgens krijgt een kandidaat of een medewerker het verzoek zichzelf te beoordelen. Met behulp van matchingstechnologie wordt het wensprofiel vergeleken met de uitkomst van de zelfbeoordeling.

Op basis daarvan wordt zichtbaar gemaakt in hoeverre het gedragsprofiel van de kandidaat voldoende aansluit bij het wensprofiel.
Verder worden de uitkomsten van het selfassessment zichtbaar gemaakt in de vorm van een standaardrapportage. Deze is bedoeld als persoonlijke informatie voor de kandidaat. Deze bepaalt of de rapportage ook wordt doorgezonden naar de opdrachtgever.

Daarnaast biedt ons bureau maatwerkrapportages aan. Daarin wordt specifiek ingegaan op de sterke kanten van een kandidaat en in hoeverre die aansluiten bij het wensprofiel.

Ingeval van een MD traject of individuele coaching wordt een maatwerkrapportage desgevraagd voorzien van een persoonlijk ontwikkeladvies. Dit wordt met de kandidaat doorgesproken en het wordt vervolgens gebruikt als input voor het vaststellen van persoonlijke ontwikkelingsdoelstellingen.

Uitgebreide informatie

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten: Kijkt u dan bij onze uitgebreide informatie op onze website.