Zelfbeoordeling.nl©

is een digitaal selfassessment tool om gedragsprofielen samen te stellen.

Onze opdrachtgevers zetten dit instrument in als onderdeel van een selectieprocedure bij leidinggevende functies en bij professionals (senior stafspecialisten, inkopers, salessspecialisten, etc.) . Ook wordt het gebruikt als hulpmiddel bij het samenstellen van persoonlijke ontwikkelplannen. Dit gebeurt in het kader van bijvoorbeeld een individueel coachingstraject, of als onderdeel van een management development programma.

Werkwijze:

In overleg met onze opdrachtgevers wordt een wensprofiel samengesteld van een functie.
Vervolgens krijgt een kandidaat of een medewerker het verzoek zichzelf te beoordelen. Met behulp van matchingstechnologie wordt het wensprofiel vergeleken met de uitkomst van de zelfbeoordeling.

Op basis daarvan wordt zichtbaar gemaakt in hoeverre het gedragsprofiel van de kandidaat voldoende aansluit bij het wensprofiel.
Verder worden de uitkomsten van het selfassessment zichtbaar gemaakt in de vorm van een standaardrapportage. Deze is bedoeld als persoonlijke informatie voor de kandidaat. Deze bepaalt of de rapportage ook wordt doorgezonden naar de opdrachtgever.

Daarnaast biedt ons bureau maatwerkrapportages aan. Daarin wordt specifiek ingegaan op de sterke kanten van een kandidaat en in hoeverre die aansluiten bij het wensprofiel.

Ingeval van een MD traject of individuele coaching wordt een maatwerkrapportage desgevraagd voorzien van een persoonlijk ontwikkeladvies. Dit wordt met de kandidaat doorgesproken en het wordt vervolgens gebruikt als input voor het vaststellen van persoonlijke ontwikkelingsdoelstellingen.

Uitgebreide informatie

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten: Kijkt u dan bij onze uitgebreide informatie op onze website.